1. برگزاری دومین جلسه کمیته علمی «نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی»
دومین جلسه کمیته علمی «نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی» در مورخ یکشنبه 22 دیماه 1398 در محل دبیرخانه علمی کنفرانس واقع در ستاد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (کرج) برگزار شد.
2. چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله علمی پژوهشی
چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجله علمی و پژوهشی تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی
3. ثبت کنفرانس در سامانه همایش های ISC
کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی در سامانه همایشهای مورد تایید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC ثبت و کد اختصاصی دریافت نمود.
4. برگزاری جلسه کمیته اجرایی نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی
جلسه کمیته اجرایی نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی روز دوشنبه مورخ 98/10/09 در محل سالن اجتماعات شرکت سهامی آب منطقه ای استان گلستان برگزار شد.
5. اولین جلسه هماهنگی کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی برگزار شد.
اولین جلسه هماهنگی کمیته اجرایی نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی در تاریخ 1398/07/30 با حضور رئیس و جمعی از اعضای کمیته های علمی و اجرایی کنفرانس در ستاد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برگزار شد.