سخن رئیس:

انجام مطالعات و اجرای پروژه ­های زه­کشی در استان گلستان بیش از نیم قرن قدمت دارد و احداث پروژه­ های متعدد و متنوع زه­کشی در سال های گذشته، این استان را به مجموعه­ ای کامل از انواع سامانه­ های زه­کشی سطحی و زیرزمینی تبدیل نموده که نمونه هایی از آن­ ها همچون سامانه­ های زه­کشی اراضی دیم و آبی با مشکل ماندابی سطحی، در نوع خود در خور توجه می­ باشند. از طرفی، علیرغم اهمیت و ضرورت توجه ویژه به مسائل و مشکلات زه­کشی و به­سازی اراضی کشاورزی درآن استان و دیگر استان­ های ایران، تاکنون این موضوع به صورت مستقل محور برگزاری رویدادهای خاص علمی نظیر کنگره و کنفرانس قرار نگرفته است. به این دلایل، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با همفکری و همکاری تعدادی از دستگاه­ های علمی و اجرایی کشور و شرکت های مهندسی مشاور و پیمانکار باتجربه، مقدمات برگزاری یک رویداد علمی مستقل با عنوان "نخستین کنفرانس ملی زه­کشی و  اصلاح اراضی" را در فروردین ماه سال 1399 در گرگان برنامه­ ریزی نموده­ اند. لذا، از کلیه صاحبنظران، دانشمندان، پژوهشگران، فناوران، کارآفرینان و دانشجویان عزیز دعوت به عمل می­ آید تا با ارسال مقالات تخصصی و تجارب ارزنده خود ما را در برگزاری هر چه بهتر این کنفرانس و برنامه­ های جانبی آن یاری فرمایند.