اولین جلسه کمیته علمی «نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی» برگزار شد.
1398-09-13
اولین جلسه کمیته علمی «نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی» برگزار شد.

اولین جلسه کمیته علمی «نخستین کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی» از ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 13 آذرماه 1398 در محل دبیرخانه علمی کنفرانس واقع در ستاد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (کرج) برگزار شد. در ابتدای جلسه، رییس کنفرانس آقای دکتر فریبرز عباسی، ضمن بیان تاریخچه مختصری از نحوه شکل گیری کنفرانس و ضرورت آن، اقدامات انجام شده جهت آغاز مراحل اجرایی را مرور کردند. سپس دبیر کمیته علمی (آقای دکتر علیرضا حسن اقلی) ضمن خوش آمدگویی و تشکر از حضور همکاران، به ارائه موارد عملیاتی شده توسط دبیرخانه علمی کنفرانس تا این زمان پرداختند. در ادامه، جلسه وارد دستورکار شد و ابتدا بخش های مختلف سایت بارگذاری شده کنفرانس به آدرس drainage.areeo.ac.ir مرور گردید و پیشنهادات تکمیلی همکاران اخذ شد. سپس اقدامات انجام شده جهت دریافت کد اختصاصی کنفرانس و نمایه نمودن آن در سایت همایش های معتبر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نوع و نحوه پذیرش مقالات علمی، سایر برنامه های علمی نظیر نشست های تخصصی و بازدیدهای فنی، موضوع دعوت از نخبگان خارج از کشور جهت شرکت در کنفرانس یا ارائه سخنرانی کلیدی و سایر موارد مرتبط مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در خاتمه نیز بر حضور فعال همکاران در جلسات کمیته علمی تأکید شد.