ثبت کنفرانس در سامانه همایش های ISC
1398-10-18
ثبت کنفرانس در سامانه همایش های ISC

کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی در سامانه همایشهای مورد تایید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC ثبت و کد اختصاصی دریافت نمود.