اولین جلسه هماهنگی کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی برگزار شد.
1398-08-01
اولین جلسه هماهنگی کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، آقای دکتر فریبرز عباسی رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و رئیس کنفرانس ضمن خیرمقدم به مدعوین، در مورد اهمیت و لزوم برگزاری این کنفرانس، نکاتی را بیان نمودند. در ادامه، آقای دکتر نادر عباسی با ارائه گزارشی از وضعیت و اهمیت پروژه های زهکشی در کشور و ضرورت پرداختن به موضوع زهکشی در قالب یک رویداد مستقل مراحل شکل گیری ایده برگزاری کنفرانس زهکشی، اقدامات انجام شده در این خصوص و طی چند ماه اخیر را تشریح نمودند. ایشان در ادامه ارکان اصلی کنفرانس و اعضای پیشنهادی شورای سیاست گذاری، کمیته های علمی و اجرایی و دبیرخانه کنفرانس را معرفی و دستور جلسه را به اطلاع حاضران رساندند. آقای مهندس سرافرازی مدیر کل دفتر امور آب و خاک کشاورزی نیز ضمن اشاره به دلایل وقوع سیل اخیر در استان گلستان، نکاتی را در مورد اهمیت زهکشی و رویکردهای دولت به مسائل کشاورزی استان های شمالی و اهمیت زهکشی در استان گلستان بیان نمودند. آقای دکتر حسن اقلی به عنوان دبیر کمیته علمی کنفرانس نیز در مورد محورهای کنفرانس نکاتی را ارائه نمودند. سپس اعضای جلسه در مورد عنوان، تاریخ برگزاری، طراحی پوستر، اعضای کمیته های علمی و اجرایی و مسائل مالی کنفرانس به بحث و تبادل نظر پرداختند. بر این اساس مقرر گردید که این کنفرانس در سطح ملی و با عنوان " کنفرانس ملی زهکشی و اصلاح اراضی " طی روزهای 27 و 28 فروردین ماه 1399 در شهرستان گرگان برگزار گردد. همچنین در این جلسه از پایگاه اینترنتی و پوستر کنفرانس رونمایی شد.